φορολογία μηχανικών

Φορολογία Μηχανικών

Η φορολογία μηχανικών αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τοποφράφους, όπως και δασολόγους, δασονόμους, περιβαλοντολόγους, τεχνολόγους μηχανικούς καθώς και κάθε άλλο σχετικό επιστημονικό επάγγελμα, με έναρξη ατομικής επιχείρισης. Φορολογία Μηχανικών Για το φορολογικό έτος του 2022 η φορολογική κλίμακα των μηχανικών – αρχιτεκτόνων κ.ο.κ. είναι η εξής : Κλίμακα […]

Φορολογία Μηχανικών Read More »