Φορολογείται σαν Μισθωτός ο Ελεύθερος Επαγγελματίας

Πότε Φορολογείται σαν Μισθωτός ο Ελεύθερος Επαγγελματίας

Οι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα), φορολογούνται κατά κανόνα με την κλίμακα φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων. Κατ’ εξαίρεση τα εισοδήματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα με την έκδοση ΤΠΥ – τα λεγόμενα μπλοκάκια –  που εμπίπτουν στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Ακολουθήστε […]

Πότε Φορολογείται σαν Μισθωτός ο Ελεύθερος Επαγγελματίας Read More »