Φορολογία Προσωπικών Εταιρειών

Φορολογία Προσωπικών Εταιρειών: Ομόρρυθμη – Ετερόρυθμη

Ποιές είναι οι Προσωπικές Εταιρείες Η φορολογία προσωπικών εταιρειών, είναι η φορολογία που εφαρμόζεται στις προσωπικές εταιρικές μορφές. Εταιρικές μορφές συνίστανται με την σύμπραξη δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων με σκοπό την επιδίωξη ενός κοινού οράματος και την επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος. Όταν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι οικονομικά (κέρδη – ζημία) τότε συνίσταται […]

Φορολογία Προσωπικών Εταιρειών: Ομόρρυθμη – Ετερόρυθμη Read More »