Φορολογία Φυσικοθεραπευτών

Φορολογία Φυσικοθεραπευτών

Οι επαγγελματίες του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών, ανάλογα με τον τρόπο που παρέχουν την υπηρεσία τους μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες επαγγελματιών: Ακολουθήστε τη Cash Flow στα Social Media: Αυτοαπασχολούμενοι Φυσικοθεραπευτές Στην περίπτωση αυτή, ο Φυσικοθεραπευτής, φορολογείται όπως κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,  με βάση την κλίμακα  της παραγράφου 1 του άρθρου […]

Φορολογία Φυσικοθεραπευτών Read More »