Τι είναι REITs;

Τι είναι REITs;

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία απαιτούν κεφάλαια. Το βασικό πρόβλημα της αγοράς αυτής είναι η έλλειψη μιας κεντρικής συναλλακτικής αγοράς, αντίστοιχης με την αγορά των μετοχών. Τα REITs είναι εταιρείες που παράγουν έσοδα μέσω της διαχείρισης ακίνητων. Παρέχουν στον επενδυτή τα πλεονεκτήματα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλάκιού και της άμεσης ρευστοποίησης των επενδυμένων κεφαλαίων. Ακολουθήστε τη Cash […]

Τι είναι REITs; Read More »