Τι είναι REITs;

Τι είναι REITs;

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία απαιτούν κεφάλαια και βασικό πρόβλημα της αγοράς αυτής είναι η έλλειψη μιας κεντρικής συναλλακτικής αγοράς, αντίστοιχης με την αγορά των μετοχών. Τα REITs είναι εταιρείες που παράγουν έσοδα μέσω της διαχείρισης ακίνητων και παρέχουν στον επενδυτή τα πλεονεκτήματα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλάκιού και της άμεσης ρευστοποίησης των επενδυμένων κεφαλαίων. Ακολουθήστε τη …

Τι είναι REITs; Read More »